állattenyésztési termékek
Kosár
Kosarában nincs termék!
Termékkategóriák
Bejelentkezés
E-mail cím
Jelszó
elfelejtett jelszó
regisztráció

Általános szerződési feltételek

A webáruházat a 4SZS Kft. üzemelteti.

 

1.1 Szolgáltató adatai:

 

4SZS Kft.

Székhelye: 1194 Budapest Kócsag u.17.

Tel.: +36-30-870-5818, +36-30-203-5714

Email: info@4farm.hu

Adószám: 10984598-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-365904

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

 

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi ezáltal a 4SZS Kft. internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 Kiszállítást végző adatai:

 

Magyar Posta


A Magyar Posta áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja. Az MPL Üzleti Csomag Általános Szerződési Feltételeiről (felvétel, csomagolás, súly- és mérethatárok, stb.) a www.posta.hu Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei oldalán olvashat.

 

A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

 

 

2. Webáruház szerződési feltételek célja:


 

A 4SZS Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a 4SZS Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

 

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

 

 

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

 

A 4SZS Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A Webáruház-szolgáltatás:


 

A 4SZS Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

 

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A 4SZS Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A más országokba szállítandó megrendeléseket e-mailen és telefonon áll módunkban fogadni.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

 

 • Egyedi és érvényes e-mail cím;
 • A felhasználó neve;
 • Élő, és érvényes magyarországi lakcím;
 • Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám;

 

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

 

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
 • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel,
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.

 

3.4 Adatkezelés

A 4SZS Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

 

A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a

szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon

és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés

jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen

felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy

adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az

Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok

megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön

hozzájárulás nélkül nem adja tovább (lásd még jelen ÁSZF 7.8-as-es pontját) és

nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a

felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő

kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az

ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz

a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.

 

 

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:


 

4.1 Általános jellemzők:

 

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A 4SZS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

4.2 Regisztráció:

 

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

 

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A 4SZS Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a 4SZS Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

 • kézpénzes fizetéssel személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadhatja
 • kézpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja
 • elektronikusan történő fizetés esetén a rendelés visszavonását a kézpénzes fizetés szabályai szerint fogadhatja el, azzal a kitétellel, hogy az átutalt pénzt a 11/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozásai alapján 30 napon belül téríti vissza a megrendelőnek, valamint a banki tranzakciók során keletkezett költségeket ebben az esetben a megrendelőre hárítja.
 • "személyes áruátvétel" választása esetén, a 4SZS Kft. ügyfélszolgálata értesíti a vásárlót az áru rendelkezésre állásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.

 

4.4 Fizetési feltételek:

 

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a megrendelés visszaigazolásakor előre utalással, vagy a futárnak az áru átvételekor készpénzben, illetve személyes átvétel esetén üzletünkben készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről elismervényt ad. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő számára felróható okból megtagadja, a 4SZS Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján. Ez esetben megrendelő köteles megtéríteni a szállítással kapcsolatos felmerült költségeket.

 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

 

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

 

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről, valamint rendelésének státuszáról e-mail vagy telefonos elérhetőségeinken kérhet tájékoztatást.

 

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:


 

5.1 Az elállás joga

 

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak, amennyiben az áru még nem került használatba vételre. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

5.2 A 4SZS Kft. esetleges kára

 

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a 4SZS Kft. követelheti a megrendelőtől.

 

5.3 Jótállás

 

Az eladó az általa eladott árukra a jogszabályban meghatározott jótállási időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság:


 

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a 4SZS Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló e-mail címe, jelszava (egyirányúan elkódolva). Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a 4SZS Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb a csomag átvételéhez szükséges elérhetősége.

 

6.2 Személyes adatok módosítása:

 

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok

 • törlése:
  • Egyedi azonosító
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Jelszó
  • Név
 • módosítása:
  • Egyedi azonosító

 

A regisztráció törlését a vásárló a info@4farm.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

 

7. Záró rendelkezések


 

7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

 

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a 4SZS Kft. nem iktatja.

 

7.2. A szerződés megszűnése

 

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó webáruház használati lehetőségét megszüntetjük.

A 4SZS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

7.3. A 4SZS Kft. felelőssége nem terjed ki

 

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

 

 

Adatvédelmi tájékoztatóÁltalános szerződési feltételek | Hírlevél leiratkozás

4SZS Kft.  Telephely: 1194 Budapest, Kócsag u.17

Bemutatóterem: 1191 Budapest, József Attila u. 114.

Telefon: +36-30-870-5818, +36-30-203-5714

Email:  info@4farm.hu

Rendelést a webshopon keresztül, telefonon vagy e-mailben fogadunk el.

 

 

A jelen honlapon található valamennyi tartalom és megjelenés, grafikai ábrázolás a 4SZS Kft.
kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Tilos ezen információk bármely formában vagy módon
történő írásbeli engedélyünk nélküli felhasználása.